حساب های بانکی ما

 

 
 
نکات قابل توجه
حتما بعد از هماهنگی با ما مبلغ واریز گردد. 
می توانید از روش کارت به کارت کردن برای حساب های داخل ایران نیز استفاده نمائید
 
  کلیه حساب ها به نام فرهاد شیدفر می باشد. 
 
 
 
 شماره حساب های ایران 
 
ردیف نام بانک شماره حساب شماره شبا شماره کارت
1 ملت - ریال 3324652030 IR89 0120 0200 0000 3324 6520 30 6104 3378 6316 4081
2 صادرات - ریال 0208076497002 IR16 0190 0000 0020 8076 4970 02 6037 6915 6181 4781
3 سامان - ریال 9621 800 1164572 1 IR77 0560 9621 8000 1164 5720 01 6219 8610 1963 2016
4 سامان - دلار 9621 740 1164572 1 IR29 0560 9621 7400 1164 5720 01 ---
5 سامان - یورو 9621 740 1164572 2 IR02 0560 9621 7400 1164 5720 02 ---

 

             

شماره حساب های ترکیه

 Iş Bankasi(Validecesme şubesi)-istanbul

  
ردیف نام صاحب حساب نوع ارز شماره حساب شماره iban شماره SWIFT
1 Farhad Shidfar TL 10940191378 TR780006400000110940191378 ISBKTRIS
2 Farhad Shidfar USD 10940100784 TR290006400000210940100784 ISBKTRIS
3 Farhad Shidfar EUR 10940102047 TR720006400000210940102047 ISBKTRIS